Normativa entrega activitats:

- Cal copiar sempre l'enunciat de la pràctica i respectar la numeració del professor.

- A la pràctica hi ha de constar sempre el nom complet de l'alumne, la data, el mòdul (número i nom), la unitat formativa (número i nom) i el codi i el nom de l'activitat.

- Màquines virtuals: al nom de la màquina hi ha de constar la inicial del nom de l'alumne i el primer cognom complet

- Captures de pantalla: cal fer la captura de tota la finestra de la màquina virtual.

- Les captures s'han de comentar i/o assenyalar la resposta al que es demana.

Last modified: Tuesday, 15 September 2015, 9:43 AM