MP11: SIMULACIÓ EMPRESARIAL: All participants

Filters

RA1. INNOVACIÓ EMPRESARIAL

RA2 Seleccionar una idea de negoci, analitzant el mercat.

RA3 Determinar la forma jurídica, els recursos necessaris i l'organització interna de l'empresa, analitzant les alternatives disponibles i els objectius marcats amb el projecte.