MP11: SIMULACIÓ EMPRESARIAL: All participants

Filters

RA1. INNOVACIÓ EMPRESARIAL

RA2 Seleccionar una idea de negoci, analitzant el mercat.

RA3 Determinar la forma jurídica, els recursos necessaris i l'organització interna de l'empresa, analitzant les alternatives disponibles i els objectius marcats amb el projecte.

RA4 Comprovar la viabilitat de l'empresa mitjançant diferents tipus d'anàlisi, verificant els diversos factors que hi poden influir.

RA5 Gestionar la documentació necessària per a la posada en marxa d'una empresa, analitzant els tràmits legals i les actuacions necessàries que comporten la realització del projecte empresarial.

RA6 Duu a terme la gestió de l'empresa-projecte en els departaments administratius, comercials i financers.