VIDEOCONFERÈNCIES PER A ALUMNES I GRUPS CONFINATS 

Recordeu el protocol per a les videoconferències:

  • Mantenir la càmera oberta.
  • Tancar el micròfon.
  • Si tinc problemes amb la connexió (és lenta) comunico a la resta d’intervinents que trauré el vídeo per guanyar amplada de banda.
  • Cercar un fons net, amb llum al darrere per evitar un contrast de la meva imatge fosca.
  • Recordeu la infografia: videotrucades en entorns educatius infografia.
  • Respectar l’entorn de treball tal com si fos una sessió presencial.

El professor passarà llista d’assistència amb el DJAU.

En les matèries optatives cada professor/a convidarà al seu alumnat al MEET de l'optativa.