UF4. Bases de dades objectes-relacionals: 33 hores