UF4: Control de versions i documentació: 20 hores
UF1: Servidors web i de transferència de fitxers: 39 hores
UF2: Servidors d'aplicacions web: 20 hores
UF3: Desplegament d'aplicacions web: 20 hores