UF5: POO. Llibreries de classes fonamentals: 55 hores
UF6: POO. Introducció a la persistència en BDD