Unitats formatioves

UF1 - Instal·lació, Explotació del SI - (49 Hores) (inici:12/09/2023   fi: 3/12/2023
UF2 - Gestió de la informació i recursos - (69 Hores) (inici: 4/12/2023  fi: 24/03/2024)
UF3 - Implantació de programari específic- (14 Hores) (inici: 25/03/2024  fi: 22/05/2024)

Dies de classe: Dimecres i Dijous