Mòdul 1: Sistemes Informàtics
Unitat Formativa
UF1. Instal·lació, configuració i explotació del SI (49h)
UF2. Gestió de la informació i de recursos en xarxa (69h)
UF3. Implantació de programari específic (14h)

Dimecres i dijous [14:50 a 16:45]