Durada:165 hores.

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

UF1. Desenvolupament web en entorn servidor. 30 hores

UF2. Generació dinàmica de pàgines web. 45 hores

UF3. Tècniques d’accés a dades. 45 hores

UF4. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrids. 45 hores