UF1: Programació amb XML: 45 hores
UF2: Àmbits d'aplicació de l'XML: 27 hores
UF3: Sistemes de gestió empresarial: 27 hores