Curs descriptiu i normatiu de llengua (fonologia i morfologia). Panoràmica de literatura.